Algeziologická ambulancia

Algeziologická ambulancia

Súčasťou diagnostickej a liečebno – preventívnej činnosti oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny je aj liečba akútnej a chronickej bolesti. Ambulancia poskytuje škálu výkonov a metód zameraných na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach. V ambulancii pracujú lekári, kvalifikovaní v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a v odbore algeziológia, v spolupráci s anestéziologickou sestrou. Súčasťou Algeziologickej ambulancie je aj stacionár, kde sa vykonávajú špeciálne liečebné výkony a infúzna aplikácia analgetík. Lekári ambulancie zároveň poskytujú konziliárne služby pri liečbe bolestivých stavov na ostatných oddeleniach FNsP J. A. Reimana.

Lokalizácia
2. nadzemné podlažie Onkohematologického pavilónu
Telefón

Ordinačné hodiny:

 

Deň Čas
Streda 7:00 – 17:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...