Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Slúži na vykonávanie tzv. predanestetického vyšetrenia pacientov. Ide o vyšetrenie pred operáciou alebo iným diagnostickým alebo liečebným zákrokom v celkovom alebo miestnom znecitlivení (anestézii). Vyšetrenie vykonávajú kvalifikovaní lekári – anestéziológovia podľa denného rozpisu oddelenia v spolupráci s anestéziologickou sestrou. Pri plánovanom zákroku musí byť pacient vyšetrený na anestéziologickej ambulancii zásadne najneskôr deň pred samotnou hospitalizáciou. V akútnom prípade, ak stav pacienta nedovoľuje vyšetrenie na ambulancii, možno toto vykonať aj formou konziliárnej služby pri lôžku pacienta na danom oddelení.

Na predanestetické vyšetrenie pacient prichádza bez objednávania so správou z predoperačného vyšetrenia, vrátane laboratórnych výsledkov, ktoré absolvuje u svojho všeobecného lekára alebo internistu (deti u pediatra). Na anestéziologickej ambulancii sa vykonáva aj poučenie pacientky, ktorá má záujem o poskytnutie epidurálnej analgézie počas pôrodu.

Lokalizácia
prízemie chirurgického monobloku
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 08:00 – 14:00
Utorok 08:00 – 14:00
Streda 08:00 – 14:00
Štvrtok 08:00 – 14:00
Piatok 08:00 – 14:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...