Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Boris Mavrodiev +421 51/7011675 mavrodiev@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. JUDr. Peter Firment, PhD. +421 51/7011250 firment@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Anton Turčan, PhD. +421 51/7011620 turcan@fnsppresov.sk
vedúca sestra PhDr. Daniela Rybárová, PhD., MPH +421 51/7011187 rybarova@fnsppresov.sk
staničná sestra (lôžko) Daniela Džubinská, dipl.s. +421 51/7011187 dzubinska@fnsppresov.sk
staničná sestra (úsek anestézie) Monika Krupková +421 51/7011446 krupkova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Ing. Mária Delčevová +421 51/7011673 oaim_sekretariat@fnsppresov.sk

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Beáta Binderová +421 51/7011671 binderova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Eva Bory +421 51/7011670 bory@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Mária Čopová +421 51/7011679 copova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Ľudmila Danková +421 51/7011679 dankova.l@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Martina Firmentová +421 51/7011670
lekár so špecializáciou MUDr. Jana Gomulcová +421 51/7011674 gomulcova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Františka Hasajová +421 51/7011670 hasajova@fnsppresov,sk
lekár so špecializáciou MUDr. Hedviga Ivanková +421 51/7011671 ivankova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jana Jurišová +421 51/7011670 jurisova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Peter Kolenka +421 51/7011620 kolenka@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Martin Kubáni +421 51/7011620 kubani@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Dana Kubániová +421 51/7011620 kalinova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Vladimír Lazorčák, MPH +421 51/7011758 lazorcak@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Katarína Leškaničová +421 51/7011671 leskanicova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Radovan Ňachaj +421 51/7011620 nachaj@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Alena Novotná +421 51/7011679 novotna.a@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Peter Novotný +421 51/7011620 novotny@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Stanislav Novotný +421 51/7011629 novotny.s@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Erika Palenčiková +421 51/7011679 palencikova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Róbert Repeľ +421 51/7011620 repel@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. +421 51/7011250 romanova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Emil Rynik +421 51/7011629 rynik@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Katarína Sedlačková +421 51/7011674 sedlackova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Stanislav Sivák +421 51/7011620 sivak@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Juraj Šafran +421 51/7011629 safran@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Júlia Verbovská +421 51/7011196 verbovska@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Pavol Kertýs +421 51/7011674 kertys@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Jana Kostelanská +421 51/7011674 kostelanska@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Janka Oravcová +421 51/7011674 oravcova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Mária Šeminská +421 51/7011674 seminska@fnspppresov.sk
lekár MUDr. Silvia Tóthová +421 51/7011674 tothova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Ivana Vavráková +421 51/7011674 vavrakova@fnspppresov.sk
lekár MUDr. Lenka Žigová +421 51/7011674 zigova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...