Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Boris Mavrodiev +421 51/7011493 mavrodiev@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. JUDr. Peter Firment +421 51/7011250 firment@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Anton Turčan +421 51/7011250 turcan@fnsppresov.sk
vedúca sestra PhDr. Daniela Rybárová, PhD. +421 51/7011187 rybarova@fnsppresov.sk
staničná sestra Daniela Džubinská, dipl.s. +421 51/7011187 dzubinska@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Ing. Mária Delčevová +421 51/7011673 oaim_sekretariat@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...