Oddelenie pediatrie

Oddelenie pediatrie

Oddelenie pediatrie poskytuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pediatrických pacientov, vo svojom spádovom území na úrovni súčasných poznatkov a postupov. V ústavnej starostlivosti zabezpečuje diagnostiku a liečbu pediatrických pacientov v rámci koncepcie odboru pediatria. Lôžková časť oddelenia pediatrie pozostáva z úseku dojčiat, úseku batoliat, úseku väčších detí a dorastu, jednotky intenzívnej starostlivosti.
V ambulantnej starostlivosti zabezpečuje diagnostiku a liečbu pediatrických pacientov v príjmovej a konziliárnej ambulancii, detskej ambulancii tuberkulózy a pľúcnych chorôb pre deti, v detskej gastroenterologickej ambulancii, detskej endokrinologickej a diabetologickej ambulancii, detskej kardiologickej ambulancii, detská ORL ambulancii a detskej kožnej ambulancii.
Pri oddelení pediatrie je zriadená Súkromná základná škola s materskou školou pri FNsP J.A.Reimana, ktorá zabezpečuje výučbu a výchovu hospitalizovaných detských pacientov.
Dňa 2.9.2002 bola zriadená  Pediatrická klinika FNsP J. A. Reimana Prešov ako klinické pracovisko Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity. Zabezpečuje výučbu študentov Fakulty zdravotníckych odborov PU. Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove zdravotníckych pracovníkov, spolupracuje s ďalšími nemocnicami, zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami.

 

Milé deti, keďže Vaši obľúbení klauni v tomto období zotrvávajú v online priestore, môžete byť s nimi na internete. Pozrite si upútavku na online klaunovanie: LINK

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...