Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP J. A. Reimana v Prešove poskytuje včasnú a komplexnú následnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri pretrvávajúcej funkčnej disabilite (zdravotnom postihnutí), zhoršení pohybovej aktivity, stability, koordinácie, mobility až imobility, psychiky, nesebestačnosti v bežných denných aktivitách (ADL), závislosti na pomoci inej osoby pri ADL a od rehabilitačnej ošetrovateľskej starostlivosti bez obmedzenia veku. Poskytovanie včasnej rehabilitačnej starostlivosti je zabezpečené rehabilitáciou pri akútnom lôžku v rámci všetkých oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove. Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti je poskytované ambulantnou formou na prízemí pavilónu dlhodobo chorých a na 19tich lôžkach samostatnej lôžkovej rehabilitačnej jednotky Oddelenia dlhodobo chorých, nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom poschodí pavilónu Oddelenia dlhodobo chorých. Vstup do budovy je zabezpečený prostredníctvom dvoch vchodov (z toho 1 je bezbariérový).
Počas liečby pacientov je kladený dôraz na aktívny prístup pacienta k jeho liečbe a jeho skorý návrat do bežného života v kvalitatívne najvyššej možnej úrovni.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...