Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsPJ.A.Reimana v Prešove zabezpečuje liečebnú a preventívnu starostlivosť na úseku fyziatrie a liečebnej rehabilitácie, najmä včasnú diagnostiku a liečbu podľa najnovších poznatkov.
Poskytuje modernú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť predovšetkým pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, degeneratívnymi chorobami kostí a kĺbov, poruchami centrálneho a periférneho nervového systému. Taktiež pre stavy po neurochirurgických zákrokoch na chrbtice, stavy po invazívnych kardiologických výkonoch a operáciách, pre reumatické ochorenia, poúrazové stavy, amputácie na horných a dolných končatinách, po náhradách bedrového a kolenného kĺbu a stavy po úrazoch, zlomeninách a pod.
Zabezpečuje konziliárnu činnosť a rehabilitačnú komplexnú starostlivosť pacientom hospitalizovaným na oddeleniach FNsPJ.A.Reimana v Prešove
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...