Oddelenie infektológie

Oddelenie infektológie

Oddelenie infektológie poskytuje liečebno – preventívnu ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť deťom, mladistvým a dospelým v odbore infektológia. Poskytuje odbornú starostlivosť osobám pri preventívnych alebo profylaktických výkonoch, spojených s rizikomvzniku infekčných chorôb, alebo pri vážnejších komplikáciách z nich. Oddelenie infektológie tvorí:
  • príjmová a konziliárna ambulancia – poskytuje odbornú ambulantnú starostlivosť pacientom s infekčnými ochoreniami, ako aj pacientom s inou základnou chorobou komplikovanou infekčným ochorením alebo podozrením na infekčné ochorenie,  na tejto ambulancii sa pacienti neobjednávajú, ošetrujú sa priebežne v ordinačných hodinách.
  • ambulancia 2 – špecializovaná ambulancia pre chronické hepatitídy, borélie, parazitárne ochorenia a vyšetrenia pre cudzincov

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...