Oddelenie infektológie

Oddelenie infektológie

Oddelenie infektológie poskytuje liečebno – preventívnu ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť deťom, mladistvým a dospelým v odbore infektológia. Poskytuje odbornú starostlivosť osobám pri preventívnych alebo profylaktických výkonoch, spojených s rizikomvzniku infekčných chorôb, alebo pri vážnejších komplikáciách z nich. Oddelenie infektológie tvorí:
  • príjmová a konziliárna ambulancia – poskytuje odbornú ambulantnú starostlivosť pacientom s infekčnými ochoreniami, ako aj pacientom s inou základnou chorobou komplikovanou infekčným ochorením alebo podozrením na infekčné ochorenie,  na tejto ambulancii sa pacienti neobjednávajú, ošetrujú sa priebežne v ordinačných hodinách.
  • ambulancia pre choroby pečene, parazitárne choroby a lymskú boreliózu, na tejto ambulancii sa môžete objednať:
  1. Choroby pečene – ordinujeme vo štvrtok na telefónnom čísle: +421 51/7011033
  2. Lymska borelióza – ordinujeme v utorok, stredu objednať sa môžete na telefónnom čísle +421 51/7011033

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...