Oddelenie klinickej hematológie

Oddelenie klinickej hematológie

Je to organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je zabezpečovať na svojom spádovom území prešovského kraja komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov. Zabezpečuje laboratórne hematologické vyšetrovanie, diagnostiku a liečbu. Naše oddelenie pozostáva z troch ambulancií a hematologického lôžkového oddelenia.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...