Hematologická a transfuziologická ambulancia 1

Hematologická a transfuziologická ambulancia 1

Ambulantná činnosť sa vykonáva v dvoch rovnocenných ambulanciách. Zabezpečujú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s hematologickými ochoreniami. Plnia tiež funkciu konziliárnych a príjmových ambulancií. Súčasne plnia funkciu konziliárnej ambulancie pre spádovú oblasť Prešovského kraja.
V miestnosti pre zdravotné sestry sa vykonávajú odbery biologického materiálu, podáva sa injekčná terapia, vedie sa evidencia a dokumentácia. V každej ambulancii pracuje jeden lekár, ktorý vyšetruje pacientov, vykonáva invazívne diagnostické vyšetrenia, ako sú punkcie a trepanobiopsie kostnej drene a mikroskopicky vyhodnocuje nátery periférnej krvi a kostnej drene. Ambulantná a konziliárna činnosť je poskytovaná počas celej pracovnej doby.
Pacientom prichádzajúcim na hematologickú ambulanciu vykonajú zdravotné sestry odber krvi na vyšetrenia KO, prípadne na iné potrebné vyšetrenia. Po vyšetrení KO a iných vyšetrení sú potom pacienti pozývaní na vyšetrenie do ambulancie lekárov. Lekár pacienta vyšetrí, zhodnotí jeho laboratórne vyšetrenia a rozhodne o ďalšom postupe. Ak ide o nekomplikovaného pacienta, odporučí sa mu liečba, dátum ďalšej kontroly na hematologickej ambulancii a odošle k obvodnému lekárovi, resp. k odbornému lekárovi, ktorým bol pacient odoslaný na hematologické vyšetrenie.
V prípade vážnejšieho hematologického ochorenia je pacient prijatý na hematologické lôžkové oddelenie. Za urgentný príjem sa považuje príjem pacienta s takým ochorením, ktorého odklad hospitalizácie by mohol viesť k ťažkej poruche zdravia, prípadne k smrti. Medzi takéto ochorenia patria: akútne leukémie, vyžadujúce si okamžitú liečbu, ťažké cytopénie Neu<0,5-1G/l, Hb<70-90g/l, Tr<50-20G/l, onkohematologické ochorenia, vyžadujúce si okamžitú liečbu, ťažké vrodené alebo získané poruchy koagulácie, autoimunitné ochorenia so život ohrozujúcimi stavmi.
Za neurgentný príjem sa považuje príjem vopred plánovaného pacienta. Ide o pacientov s takými ochoreniami, pri ktorých je možné naplánovať ďalší diagnostický, alebo terapeutický postup dopredu, bez rizika ohrozenia zdravia. Medzi tieto ochorenia patria: onkohematologické choroby, umožňujúce ambulantnú starostlivosť do času plánovanej chemoterapie, plánované diagnostické zákroky, plánovaná hemosubstitučná liečba, príprava pred operačným zákrokom a iné.
Lokalizácia
Onkologicko – hematologický pavilón, 1. poschodie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 06:00 – 14:00
Utorok 06:00 – 14:00
Streda 06:00 – 14:00
Štvrtok 06:00 – 14:00
Piatok 06:00 – 14:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...