Aj spoločnosť Shell pomáha

Aj spoločnosť Shell pomáha

Ďakujeme spoločnosti SHELL Slovakia s.r.o., že opäť vyjadrila svoju spolupatričnosť voči FNsP J. A. Reimana Prešov a darovala pre zdravotníkov občerstvenie ich prémiovej značky.

publikované: 17.05.2021

Fotogaléria