Centrum pre Ukrajinu vo FNsP J.A. Reimana

Centrum pre Ukrajinu vo FNsP J.A. Reimana

 

Vážení občania!

FNsP  J.A.Reimana v Prešove, otvára od 19.04.2022 Centrum pre Ukrajinu, ktoré bude pomáhať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti odídencom z Ukrajiny.

Primárnym cieľom centra je poskytnúť odídencom informácie o možnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti a ich navigácia na príslušné špecializované pracovisko v doprovode tlmočníka, ktorý bude v centre k dispozícii.

Je nevyhnutné, aby sa odídenec preukázal dokladmi, ktoré mu boli vystavené na Slovensku. V prípade , že nimi nedisponuje, inými identifikačnými dokladmi.

 

Ukrajinské centrum Prevádzková doba – od 07:00 hod. – 15:00 hod.
Sestra od 07:00 hod. – 15:00 hod.
Lekár od 11:00 hod. – 13:00 hod.

 

Lekár bude prítomný v Centre pre Ukrajinu denne počas pracovných dní medzi 11,00 hod – 13,00 hod. V tomto časovom rozmedzí je možné požiadať o predpísanie liekov, alebo o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá si nevyžaduje špecialistu priamo v centre. Ak bude potrebná špecializovaná zdravotná starostlivosť, službukonajúca sestra usmerní pacienta na príslušné špecializované pracovisko. Návšteva centra nie je pred poskytnutím ošetrenia nevyhnutná.

Centrum pre Ukrajinu sa nachádza v budove „starého“ Infekčného oddelenia.

 

Telefónny kontakt: 051/7011330