Covid a edukácia rómskeho etnika

Covid a edukácia rómskeho etnika

FNsP J. A. Reimana Prešov, v snahe zvýšiť počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID -19 a tak zmierniť dopad očakávanej tretej vlny pandémie, vyvíja úsilie v oblasti edukácie aj v marginalizovaných skupinách.

V uplynulých dňoch pracovníci vakcinačného centra FNsP J. A. Reimana Prešov navštívili rómske osady vo Víťazi – Doliny a Mirkovce, kde vysvetľovali dôležitosť očkovania v prevencii pred ochorením COVID – 19.

 

publikované: 25. 08. 2021