Endokrinologická ambulancia dočasne zrušená.

Endokrinologická ambulancia dočasne zrušená.

Endokrinologická ambulancia je od 1. 10. 2022 z personálnych dôvodov dočasne zrušená.

O obnovení ambulancie Vás budeme informovať.