Finančný dar od Rotary clubu

Finančný dar od Rotary clubu

Rotary club Prešov – Šariš venoval oddeleniu pediatrie finančný dar vo výške 6 500,- €. Táto suma bude použitá na skrášlenie a spríjemnenie  priestorov čakárne USG pracoviska pre našich malých pacientov.

Štedrým darcom vyjadruje veľkú vďaku!

 

 

Fotogaléria