FNsP J.A. Reimana sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

FNsP J.A. Reimana sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

FNsP J.A. Reimana v Prešove

sa bude podieľať na výučbe  študentov medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ Košice

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach na základe zmluvy o zriadení špecializovaného výučbového zariadanie začína v akademickom roku 2022/2023 vyučovací  proces vo FNsP J.A. Reimana v Prešove  a to na Internej, Kardiologickej, Chirurgickej a Urologickej klinike UPJŠ LF a FNsP J.A.Reimana Prešov.

Zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny LF a výrazom uznania vysokej odbornosti našich lekárok, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v praxi i vo výskume.

Veríme, že je to  prelomové obdobie prešovskej medicíny a že sa štyri novovzniknuté kliniky  stanú kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a  praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu, čím sa významne skvalitní  výchova mladých lekárov.