GUOTHOVU CENU ZÍSKAL MDDr. RÓBERT MACOUR, MBA

GUOTHOVU CENU ZÍSKAL MDDr. RÓBERT MACOUR, MBA

Koncom apríla sa v Martine konalo tradičné odborné sympózium XXVI. Šubjakov deň s medzinárodnou účasťou. Nosnými témami bol odbor maxilofaciálna chirurgia, ktorá sa zaoberá ochoreniami a úrazmi v tvárovo-čeľustnej oblasti. V tejto oblasti sú veľmi zaujímavé postupy v rámci rekonštrukcie tvárovej časti pri rozsiahlych chirurgických resekciách u onkologických pacientov, ale aj pri rekonštrukciách u traumatických pacientov a u pacientov s vývinovými čeľustno-ortopedickými anomáliami, u ktorých sa realizujú otrognátne operačné postupy.

 

V rámci tohto sympózia bol MDDr. Róbert Macour, MBA – zástupca primára pre maxilofaciálnu chirurgiu Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku našej nemocnice ocenený Guothovou cenou, ktorú mu odovzdal Prezident Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Podujatie sa konalo pod záštitou prednostky Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, doc. MUDr. Márie Janíčkovej, PhD., MPH, ktorá minulý rok získala ocenenie v ankete TOP lekári Slovenska.

 

🎥Pre krátky videozáznam z podujatia, zhotovený Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine kliknite sem:

Fotogaléria