Hodnotenie spokojnosti

Hodnotenie spokojnosti

Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov zaviedla pre pacientov online dotazníky spokojnosti:

Dotazník môžete vyplnit pohodlne z mobilu, tabletu prípadne notebooku/PC.

Našou snahou je, aby Váš čas strávený vo FNsP J. A. Reimana Prešov bol čo najpríjemnejší. Vaše podnety, názory a postrehy nám pomôžu zlepšovať sa.

publikované: 06.05.2021