Krásny Medzinárodný deň žien!

Krásny Medzinárodný deň žien!

V tento deň by sme chceli vysloviť poďakovanie všetkým mamám, dcéram, babkám, manželkám, priateľkám a kolegyniam.

Zároveň by sme chceli pri tejto príležitosti vzdať úctu a zvlášť adresovať slová vďaky  dvom dámam – pani MUDr. Darine Saukovej z pracovnej zdravotnej služby a pani Ľubici Rožekovej z perinatologického centra – oddelenie neonatológie FNsP J. A. Reimana Prešov za ich dlhoročnú prácu a lojálnosť. Obe dámy v našej nemocnici totiž pracujú neuveriteľných 48 rokov! Ďakujeme.

 

Fotogaléria