MUDr. Ľubomír Šmálik, MPH zastupuje Slovensko v IAOMS

MUDr. Ľubomír Šmálik, MPH zastupuje Slovensko v IAOMS

S potešením oznamujeme, že  MUDr. ŠMÁLIK Ľubomír, MPH,  zástupca primára ORL, ktorý vedie pracovisko maxilofaciálnej chirurgie vo FNsP Prešov,  člen výboru Slovenskej spoločnosti oromaxilofaciálnej chirurgie (SSOMFCH), sa v decembri stal zástupcom Slovenska v International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) so sídlom v  Chicagu.  


publikované: 28. 12. 2021 

Fotogaléria