MUDr. Štefan Meľuch

MUDr. Štefan Meľuch

31.03.2021 ukončil pracovný pomer dlhoročný primár oddelenia neurológie MUDr. Štefan Meľuch.

Narodil sa 25.12.1956 v Humennom, lekársku fakultu v Košiciach ukončil v roku 1982 a od roku 1997 do mája 2019 pôsobil ako primár oddelenia neurológie FNsP Prešov. Zastával úlohu krajského odborníka pre neurológiu PSK od r. 1998 doteraz.

V oblasti neurológie sa venoval problematike cievnych ochorení mozgu, záchvatovým ochoreniam mozgu, závratovým stavom a centrálnym poruchám hybnosti. V r. 1994-2011 bol znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie neurológia.

V mene celého kolektívu neurologického oddelenia FNsP Prešov Ti ďakujem za vynaložené úsilie v rozvoji nášho pracoviska.
Prajem veľa zdravia a šťastia.
MUDr. Cvengrošová Anna

publikované: 01.04.2021