Na detskej psychiatrii v Prešove skončili po požití HHC aj deti. Syntetické kanabinoidy sú nebezpečnejšie, môžu byť spúšťačom vážnych psychických diagnóz

Na detskej psychiatrii v Prešove skončili po požití HHC aj deti. Syntetické kanabinoidy sú nebezpečnejšie, môžu byť spúšťačom vážnych psychických diagnóz

THC, HHC, alebo v skratke prírodné či syntetické kanabinoidy. Práve tieto látky spôsobujú rôzne psychoaktívne účinky, ktoré v poslednej dobe najmä mladí ľudia vyhľadávajú. Na tínedžerský či dokonca detský organizmus však môžu mať ťažké účinky či dopady, dokonca môžu byť spúšťačom rôznych psychických ochorení. Aké skúsenosti majú s intoxikovanými deťmi vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove objasňuje primárka oddelenia detskej psychiatrie MUDr.  Martina Patúšová.

Na oddelení detskej psychiatrie FNsP Prešov majú dlhodobo viaceré prípady detí s anamnézou požívania psychoaktívnych látok, kde dominujú tzv. kanabinoidy. To je súhrnné označenie látok, ktoré sa viažu v tele na kanabinoidné receptory.

,,Prírodné kanabinoidy pochádzajú z rastliny konopa siata, z ktorej sa získava „surová droga“ marihuana, jej hlavnou účinnou látkou je tetrahydrokanabinol (THC). THC je preukázanou omamnou a psychotropnou látkou vyvolávajúcou pri opakovanom použití závislosť a je spojená s celým radom telesných a duševných zdravotných problémov,“ vysvetľuje MUDr. Martina Patúšová, primárka prešovskej detskej psychiatrie s tým, že ide o  najčastejšie užívanú nelegálnu drogu v Európskej únii.

,,V poslednej dobe sa stále častejšie stretávame s tzv. polosyntentickými resp. syntetickými kanabinoidmi, ktoré sa vyrábajú v laboratóriách z prírodných kanabinoidov, najčastejšie ide o  HHC (hexahydrokanabinol),“ hovorí skúsená odborníčka. ,,Na našom oddelení detskej psychiatrie sme v poslednom roku zaznamenali opakované prípady detí, ktoré udali požitie HHC z voľne dostupných automatov v obchodných centrách, u ktorých sa vyvinuli závažnejšie psychické prejavy s potrebou hospitalizácie. V dvoch prípadoch išlo o psychotickú poruchu (ako následok užívania HHC), kde bolo nutné nasadenie psychofarmák. V klinickom pozorovaní a v anamnéze boli prítomné u pacientov úzkostné stavy, halucinácie, podozrievavosť, telesná slabosť s telesnými príznakmi ako búšenie srdca, zrýchlené dýchanie. V oboch prípadoch došlo k ústupu uvedených prejavov,“ dokladá MUDr. Patúšová konkrétne skúsenosti.

Niektorí  detskí pacienti, ktorí sú na prešovskej psychiatrii hospitalizovaní pre iné diagnózy ako je užívanie drog tiež priznali experimentovanie s HHC resp. syntetickými kanabinoidmi. ,,Ak je k nám prijatý pacient s diagnózou škodlivého užívania drog, veľmi často ide o kombináciu rôznych látok /THC, HHC, amfetamíny, metamfetamín, MDMA, alkohol, nikotín/ ,“ dodáva primárka.

Zistilo sa, že oproti prírodnému THC majú syntetické kanabinoidy vyšší psychoaktívny účinok a toxicitu. Podľa vyjadrenia odborníkov stále nie je k dispozícii dostatok vedomostí či spôsobujú závislosť, akú silnú  resp. u koho sa vyvinie. Predávajú sa ako náhrada konope vo forme bylinných zmesí, cez internetové stránky alebo v špecializovaných kamenných obchodoch,  sú aj dostupné v automatoch v obchodných centrách obvykle s označením od výrobcu ako „nie je určené na ľudskú konzumáciu,“ alebo že ide o „zberateľské predmety “ a podobne, čo im dáva relatívne „legálny status“. Preparáty s obsahom HHC sa predávajú ako cukríky, želé, sušienky, gumové medvedíky alebo upravené na tzv. vapovanie, či zabalené ako cigarety (jointy), je ich možné pridávať do jedla aj nápojov.

,,Najväčším nebezpečenstvom užívania kanabinoidov v mladom veku je to, že u predisponovaných osôb môžu spôsobiť prepuknutie závažného duševného ochorenia z okruhu schizofrénie. Okrem toho u mladých ľudí dochádza k ľahkému predávkovaniu, nepríjemným telesným a duševným psychickým stavom, k vzniku psychických závislostí vo forme cravingu /baženia/. Užívanie kanabinoidov v detstve a v období dospievania predisponuje jedincov k výskytu depresívnych a úzkostných porúch, spôsobuje vyššie riziko závislosti na iných psychoaktívnych látkach, zvyšuje riziko samovrážd,“ vysvetľuje MUDr. Patúšová možné dôsledky experimentov s týmito látkami. A odborníci majú aj jasnú hlavnú príčinu veľmi častého užívania resp. skúsenosti s užitím HHC u detí a mladistvých. Je to predovšetkým ľahká dostupnosť uvedených látok s pomerne nízkou cenou a dostatočne silným psychoaktívnym účinkom pri nedostatočnom legislatívnom ošetrení.  Syntetické kanabinoidy navyše nemožno kompletne detegovať v rutinných testoch na prítomnosť drog v moči.

V Českej republike, ako aj v niektorých štátoch EÚ už figuruje HHC na zozname nelegálnych látok. Na Slovensku podľa dostupných informácií a najmä po opakovaných medializáciách problému a apelu odborníkov vláda koncom mája odobrila návrh novely zákona, ktorý má rozšíriť zoznam omamných a psychotropných látok. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P , je však ešte potrebné schválenie parlamentom.

 

 

Fotogaléria