Na endoskopickom pracovisku oddelenia chirurgie od júna rozšírili naši špecialisti portfólio vyšetrení o endoskopickú ultrasonografiu (EUS)

Na endoskopickom pracovisku oddelenia chirurgie od júna rozšírili naši špecialisti portfólio vyšetrení o endoskopickú ultrasonografiu (EUS)

Metóda endoskopickej ultrasonografie patrí medzi diagnosticko – liečebné metódy, kombinuje endoskopiu a ultrazvukové vyšetrenie, čím rozširuje spektrum klasických endoskopických vyšetrení. Prešovská nemocnica tak nasleduje celosvetové trendy v liečbe a diagnostike pacienta, ktoré umožňujú využitie oboch vyšetrení naraz a na jednom mieste.

Endosonografia umožňuje zobraziť stenu pažeráka, žalúdka, dvanástnika, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. Veľmi dobre sú prostredníctvom nej zobraziteľné aj ďalšie tkanivá ako lymfatické uzliny, čo zásadným spôsobom spresňuje diagnostiku nádorových ochorení v danej lokalite.

Vyšetrenie umožňuje hodnotiť najrôznejšie slizničné a podslizničné štruktúry, najmä hodnotiť rozsah a hĺbku prerastania zhubných nádorov a ich odlíšenie od nezhubných nálezov. Metóda môže taktiež preukázať okolité zväčšené uzliny napadnuté nádorovými bunkami. Okrem presnej diagnostiky, je možný aj cielený odber materiálu na histologické vyšetrenie aj malých nádorov, inak nedostupných pre odber materiálu iným spôsobom.

Primár oddelenia chirurgie MUDr. Jaroslav Barla vidí hlavný benefit EUS vyšetrenia v tom, že ako komplementárna  metóda k ERCP*, umožňuje lepšiu selekciu pacientov a znižuje riziko následných komplikácií. Ďalším benefitom EUS vyšetrenia je možnosť odberu aspiračnej biopsie tenkou ihlou priamo v priebehu vyšetrenia, histologicky tak presne definovať ložiskové patologické zmeny, diferencovať tak medzi nezhubnými a zhubnými ochoreniami.

Najčastejšou indikáciou EUS sú ochorenia pankreasu a žlčových ciest, metóda umožňuje detailne hodnotiť ložiskové zmeny steny hornej časti tráviaceho traktu.

EUS vyšetrenie indikuje výhradne lekár. Vyšetrenie sa vykonáva v analgosedácii, je teda bezbolestné a bezpečné. Výsledok je po vyšetrení k dispozícii ihneď.  Zavedením EUS do klinickej praxe sa prešovská nemocnica zaradila k popredným pracoviskám na Slovensku, ktoré disponujú oboma metodikami.

 

*Endoskopická retrográdna cholangio-pankreatografia (ERCP) je ďalšie endoskopicko – rádiodiagnostické vyšetrenie, používané na zobrazenie žlčových ciest a pankreatického vývodu. Spočíva v zavedení kanyly do žlčových ciest, ich naplnení röntgenovou kontrastnou látkou a nasledovnom rádiologickom vyšetrení. Počas tohto vyšetrenia je možný diagnostický a náväzne aj liečebný výkon, najčastejšie rozšírenie papily, vývodu žlčových ciest do dvanástnika,  odstránenie žlčových kameňov, rozšírenie zúženia žlčových ciest a zavedenie stentu.  Je to ďalšia metodika, ktorou endoskopické pracovisko oddelenia chirurgie disponuje a vykonáva ju už rok, od mája 2023.

 

 

Fotogaléria