Najmodernejší ultrazvukový prístroj na Slovensku

Najmodernejší ultrazvukový prístroj na Slovensku

Rakovina prostaty je druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov. Ročne pribúda okolo 2 000 nových prípadov. Aktuálne je na Slovensku evidovaných viacej ako 10 000 pacientov s týmto ochorením.

Urologické oddelenie FNsP J. A. Reimana v Prešove na čele s primárom oddelenia a zároveň prednostom kliniky urológie FZO PU v Prešove MUDr. Ivanom Minčíkom, PhD., ktorý patrí medzi najuznávanejších slovenských urológov, sa dlhodobo venuje modernej diagnostike karcinómu prostaty. Ročne je na oddelení novodiagnostikovaných okolo 150 karcinómov prostaty.

V tejto súvislosti oddelenie ako prvé na Slovensku zaviedlo od roku 2013 do klinickej praxe tzv. cielenú biopsiu prostaty zameranú na histologické vyšetrenie vzoriek z prostaty, s využitím nálezov zistených pri  multiparametrickom MRI prostaty.

V súčasnosti toto pracovisko robí cielenú biopsiu prostaty pomocou tzv. softvérovej fúznej biopsie prostaty. Klinické benefity takéhoto postupu spočívajú najmä vo včasnej diagnostike agresívnych foriem karcinómu prostaty, u ktorých adekvátna kuratívna liečba ochráni pacientov pred metastatickým štádiom. 

Týmto postupom sa výrazne zlepšila lokalizácia nádorových ložísk v prostate. Doposiaľ oddelenie urobilo viac ako 200 takýchto zákrokov a funguje ako diagnostické centrum takmer pre celé Slovensko.

Dôležitými aspektmi úspešnosti softvérovej cielenej biopsie prostaty sú predovšetkým skúsenosti radiológa, ktorý hodnotí nálezy a zároveň špičkový ultrazvuk vybavený moderným softvérom, umožňujúcim digitálnu fúziu mpMRI ultrazvukového nálezu na prostate.

Oddelenie urológie FNsP Prešov v týchto dňoch spustilo do prevádzky najmodernejší  ultrazvukový prístroj  na Slovensku, umožňujúci práve takýto postup . Cena tohto špičkového prístroja je 192 699 €. Týmto prístrojom sa skompletizovalo technické diagnostické vybavenie a vytvoril predpoklad na otvorenie Centra pre modernú diagnostiku a komplexnú liečbu karcinómu prostaty, ktoré zahájilo svoju činnosť 23.6.2021.

Pre všetkých pacientov oddelenia urológie FNsP Prešov je dobrou správou, že majú možnosť byť diagnostikovaní tými najmodernejšími metódami na najmodernejších prístrojoch tými najlepšími odborníkmi.