Najmodernejší  ultrazvukový prístroj  na Slovensku

Najmodernejší  ultrazvukový prístroj  na Slovensku

Rakovina prostaty je druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov. Ročne pribúda okolo 2 000 nových prípadov. Aktuálne je na Slovensku evidovaných viacej ako 10. 000 pacientov s týmto ochorením.

Urologické oddelenie   FNsP J.A. Reimana  v Prešove na čele s primárom oddelenia a zároveň prednostom kliniky urológie FZO PU v Prešove MUDr. Ivanom Minčíkom PhD, ktorý patrí medzi najuznávanejších slovenských urológov,   sa  dlhodobo    venuje  modernej diagnostike karcinómu  prostaty. Ročne je na oddelení novodiagnostikovaných okolo 150 karcinómov prostaty.

V  tejto  súvislosti oddelenie ako prvé na Slovensku zaviedlo   od  roku 2013 do  klinickej  praxe  tzv.  cielenú  biopsiu  prostaty  zameranú na histologické   vyšetrenie vzoriek  z prostaty, s  využitím nálezov  zistených  pri  multiparametrickom MRI prostaty.

V  súčasnosti toto pracovisko robí cielenú  biopsiu  prostaty  pomocou  tzv. softwerovej  fúznej  biopsie  prostaty. Klinické  benefity takéhoto postupu spočívajú najmä  vo  včasnej  diagnostike  agresívnych  foriem  karcinómu  prostaty,  u  ktorých adekvátna  kuratívna  liečba ochráni  pacientov  pred  metastatickým  štádiom. 

Týmto  postupom  sa  výrazne zlepšila lokalizácia  nádorových  ložísk  v prostate. Doposiaľ oddelenie urobilo viac ako 200 takýchto zákrokov a funguje ako diagnostické centrum takmer pre celé Slovensko.

Dôležitými aspektmi úspešnosti softwerovej cielenej biopsie prostaty sú predovšetkým skúsenosti radiológa, ktorý hodnotí nálezy a zároveň špičkový ultrazvuk vybavený moderným softwérom, umožňujúcim digitálnu fúziu mpMRI ultrazvukového nálezu na prostate.

Oddelenie urológie FNsP Prešov v týchto dňoch spustilo do prevádzky najmodernejší  ultrazvukový prístroj  na Slovensku, umožňujúci práve takýto postup . Cena tohto špičkového prístroja je 192 699 €. Týmto prístrojom sa skompletizovalo technické diagnostické vybavenie a vytvoril predpoklad na otvorenie Centra pre modernú diagnostiku a komplexnú liečbu karcinómu prostaty, ktoré zahájilo svoju činnosť 23.6.2021.

Pre všetkých pacientov oddelenia urológie FNsP Prešov je dobrou správou, že majú možnosť byť diagnostikovaní tými najmodernejšími metódami , na najmodernejších prístrojoch , tými najlepšími odborníkmi.