Našej nemocničnej lekárni bol pridelený štatút „Výučbová lekáreň“

Našej nemocničnej lekárni bol pridelený štatút „Výučbová lekáreň“

Slovenská lekárnická komora udelila našej nemocničnej lekárni štatút „Výučbová lekáreň“,  na základe čoho budú môcť u nás realizovať odbornú prax študenti magisterského štúdia v študijnom odbore farmácia. Berieme to ako ocenenie kvality práce a odbornej úrovne celého kolektívu nemocničnej lekárne na čele s PharmDr. Janou Mihalovou vedúcou nemocničnej lekárne.


publikované: 20.12.2022

Fotogaléria