Nová vyšetrovacia metóda na Pracovisku pneumológie a ftizeológie zrýchli a spresní diagnostiku karcinómu pľúc. Endobronchiálnu ultrasonografiu (EBUS – BRSK) vykonáva len málo pracovísk na Slovensku, to naše patrí od 13. mája k jedným z nich.

Nová vyšetrovacia metóda na Pracovisku pneumológie a ftizeológie zrýchli a spresní diagnostiku karcinómu pľúc. Endobronchiálnu ultrasonografiu (EBUS – BRSK) vykonáva len málo pracovísk na Slovensku, to naše patrí od 13. mája k jedným z nich.

Značný prínos endobronchiálnej ultrasonografie  (EBUS – BRSK) spočíva v diferenciálnej diagnostike pľúcnych aj mimopľúcnych ochorení a významne prispieva k stagingu onkologických ochorení.

Prvé bronchoskopické vyšetrenia s využitím EBUS – BRSK úspešne realizovalo spomínané pracovisko v spolupráci s MUDr. Ľubomírom Slávikom – špecialistom vykonávajúcim tieto vyšetrenia vo FN Motol Praha a  podporou tímu z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v pondelok, 13. mája.  Celej akcii predchádzala dlhá odborná (teoretická príprava, opakované účasti na workshopoch) i administratívna príprava.

Pracovisko pneumológie a ftizeológie realizuje vyšetrenia, ktoré sa v širokom okolí nevykonávajú, preto je vyhľadávaným pracoviskom pre veľkú spádovú oblasť. Aj týmto špecializovaným vyšetrením  sa dostáva opäť o krok bližšie k pacientovi.

 

Fotogaléria