Odborníci v Prešove riešili včasnú diagnostiku rakoviny prostaty. Venovali sa aj miniinvazívnej liečbe nezhubného zväčšenia prostaty

Odborníci v Prešove riešili včasnú diagnostiku rakoviny prostaty. Venovali sa aj miniinvazívnej liečbe nezhubného zväčšenia prostaty

Diagnóza C 61, v preklade karcinóm prostaty. Novodobý postrach mužov, najčastejší prípad rakoviny u mužov v súčasnosti, a čo je najhoršie, aj druhá najčastejšia príčina úmrtia na malígne ochorenia u mužov v rámci Európy. Šokujúca realita by však zásadným spôsobom mohla byť iná. Stačí jediné. Ak by muži boli sami k sebe zodpovední, absolvovali pravidelné preventívne urologické prehliadky a vďaka nim by sa prípadný nález včas diagnostikoval. V diagnostike a liečbe rakoviny prostaty medicína za posledné roky zásadným spôsobom pokročila, lekári majú moderné diagnostické aj liečebné postupy. Potvrdil to aj medzinárodný workshop o diagnostike rakoviny prostaty, ktorý sa uskutočnil vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.

Rakovina prostaty sa za posledné desaťročie prepracovala v smutnej štatistike na čelo onkologických ochorení u mužov. ,,Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie v mužskej populácii. Každý rok sa v Európe diagnostikuje okolo 450 tisíc nových pacientov s karcinómom prostaty v rôznom štádiu ochorenia. V rámci európskej štatistiky v incidencii už karcinóm prostaty predbehol kolorektálny karcinóm a je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na malígne ochorenia u mužov. V roku 2018 zomrelo v Európe 107 tisíc mužov na karcinóm prostaty, čo je oveľa viacej ako počet žien, ktoré zomreli v tom istom roku na karcinóm prsníka,“ hovorí Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., prednosta urologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

Včasná diagnostika karcinómu prostaty je kľúčom k riešeniu ako počet fatálnych dopadov tohto onkologického ochorenia výrazne znížiť. Preto je cieľom odbornej i laickej verejnosti realizovať osvetu a systémové opatrenia, aby na Slovensku čo najviac mužov absolvovalo preventívne urologické vyšetrenie. Jeho základom je vyšetrenie prostaty prstom cez konečník a zistenie hodnoty PSA (prostatický špecifický antigén) v krvi a v prípade zvýšených hodnôt realizovať ďalšie potrebné vyšetrenia. Najspoľahlivejšou metódou, ktorá dokáže potvrdiť či vyvrátiť rakovinu prostaty je cielená biopsia prostaty. Práve na tento diagnostický postup bol zameraný aj VIII. ročník medzinárodného diagnostického workshopu, ktorý sa 21. a 22. marca uskutočnil na pôde prešovskej nemocnice. ,,Dvojdňové podujatie sa prvý deň zameralo na samotnú diagnostiku karcinómu prostaty, samozrejme, s praktickými ukážkami a druhý deň sme si rozoberali zaujímavé miniinvazívne postupy v liečbe BPH (benígnej hyperplázie prostaty, opäť s konkrétnymi prípadmi,“ hovorí primár Doc. Minčík. Zúčastnili sa ho odborníci zo Slovenska, Čiech, Rumunska a severného Írska.

Podľa slov Doc. Minčíka alfou a omegou pre všetkých mužov by malo byť po 50. roku života absolvovať pravidelné preventívne vyšetrenia prostaty. ,,Ak sa v rodine vyskytla rakovina prostaty v prvostupňovom príbuzenstve, muži by mali absolvovať preventívnu urologickú prehliadku vo veku od 40 rokov,“ hovorí jeden z najskúsenejších odborníkov v tejto oblasti. Ideálnym stavom by bol plošný skríning mužov v rámci Slovenska, ktorý sa v súčasnosti týka cca 670 000 mužov. Slovenská realita je však taká, že pravidelne absolvuje urologické vyšetrenie cca 5-14 % mužov, ktorí spĺňajú indikačné kritéria. V porovnaní s okolitými krajinami ide o nízke číslo. Dôvodov je hneď niekoľko, na prvom mieste je to obava zo samotného vyšetrenia a rôzne ,,fámy“, ktoré ho sprevádzajú. Muži príznaky problémov často ignorujú a urológa vyhľadajú, až keď je neskoro. Aj preto je na Slovensku oveľa viac diagnostikovaných pacientov s karcinómom prostaty v lokálne pokročilom resp. metastatickom štádiu, kedy už prognóza ochorenia nie je dobrá. A pritom pri včasnom zachytení sa ochorenie dá liečiť s veľmi dobrými prognózami pre pacienta, resp. sa môže úplne vyliečiť. Bez včasnej diagnostiky to však nejde.

,,Na Slovensku podľa oficiálnych štatistík pribudne ročne vyše 2300 prípadov diagnostikovaných prípadov karcinómu prostaty, ročne na toto ochorenie zaznamenávame takmer 600 úmrtí,“ hovorí Doc. Minčík. Karcinóm prostaty vo včasných štádiách nemusí spôsobovať žiadne problémy a pacient nemusí pociťovať akékoľvek príznaky, preto je prevencia taká dôležitá. Rakovina prostaty postihuje hlavne starších mužov. Asi 80 % výskyt je u mužov nad 65 rokov a menej ako 1 % prípadov je u mužov pod 50 rokov. Muži s rodinnou anamnézou karcinómu prostaty majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich rakovina prejaví. ,,Klinické prejavy sú rôzne, od priebehu bez akýchkoľvek príznakov až po celkové príznaky z generalizácie ochorenia napríklad bolesťami pri kostných metastázach. Karcinóm prostaty sa najčastejšie prezentuje príznakmi z dolných močových ciest, ako je časté močenie, nočné močenie, slabý prúd moču, alebo úplné zablokovanie močenia tzv. retencia moču či krvavý moč,“ objasňuje prezident Slovenskej urologickej spoločnosti.

Zlepšeniu včasnej diagnostiky karcinómu prostaty v našich podmienkach napomáhajú hlavne preventívne urologické prehliadky, v rámci ktorých sa robí už spomenuté vyšetrenie krvi na PSA a digitálne rektálne vyšetrenie. ,,Tieto vyšetrenia nie sú časovo náročné a nie sú vôbec bolestivé. Na základe vyhodnotenia úvodných výsledkov potom urológ zváži, či sú potrebné ďalšie vyšetrenia a či následne bude potrebné odobratie vzoriek z prostaty na histologické vyšetrenie, ktoré potvrdí resp. vyvráti podozrenie na rakovinu prostaty. Odber vzorky na histologické vyšetrenie je už invazívny diagnostický zákrok, ktorý vyžaduje špeciálnu prípravu a je trochu bolestivý,“ dodáva Doc. Minčík. Už niekoľko rokov pre optimálnu indikáciu na biopsiu prostaty využívame moderné zobrazovacie vyšetrenia ku ktorým na prvom mieste patrí multiparametrická magnetická rezonancia prostaty.

Urologické oddelenie FNsP J. A. Reimana v Prešove sa dlhodobo venuje modernej diagnostike karcinómu prostaty. ,,V tejto súvislosti sme od roku 2013 zaviedli do klinickej praxe tzv. cielenú biopsiu prostaty zameranú na histologické vyšetrenie vzoriek z prostaty s využitím nálezov zistených pri multiparametrickom MRI prostaty. Iniciálne sme cielenú biopsiu prostaty robili pomocou tzv. kognitívnej biopsie, pri ktorej sa sme používali štandardný ultrazvuk s biplanárnou bioptickou rektálnou sondou s odberom vzoriek na základe klinickej analýzy nálezu na mpMRI. V súčasnosti robíme cielenú biopsiu prostaty pomocou tzv. softvérovej fúznej biopsie prostaty, ktorej princíp spočíva v digitálnej fúzii nálezov na mpMRI a reálneho ultrazvukového obrazu počas sonografického vyšetrenia prostaty. Týmto postupom sa výrazne zlepšila lokalizácia patologických ložísk v prostate. Veľmi zjednodušene povedané: rádiológ nám pri mpMRI ukáže kde je podozrivé ložisko v prostate a urológovia modernou technológiou presne z tohto ložiska odoberú vzorky na histologické vyšetrenie. Na určenie, kto z našich pacientov potrebuje MRI vyšetrenie prostaty používame presné indikačné kritéria tak, aby sme sme sa vyhli tzv. overdiagnostike a v konečnom dôsledku aj nadliečeniu (overtreatment),“ vysvetľuje Doc. Minčík.

Dôležitým aspektom úspešnosti softvérovej cielenej biopsie prostaty sú skúsenosti rádiológa, ktorý hodnotí nálezy na mpMRI a špičkový ultrazvuk s moderným softvérovým vybavením umožňujúcim digitálnu fúziu mpMRI ultrazvukového nálezu na prostate. Všetky tieto dôležité prístrojové podmienky prešovské pracovisko spĺňa, vybavením patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Okrem špičkovej sonografickej technológie máme vynikajúcu spoluprácu s MR pracoviskom Pro Magnet v Prešove. V rámci tejto spolupráce vysoko oceňujeme odborné skúsenosti vedúcej lekárky tohto pracoviska primárky MUDr. M. Daňovej, PhD, ktorá sa tejto problematike intenzívne venuje niekoľko rokov. Klinické benefity tejto spolupráce spočívajú najmä vo včasnej diagnostike agresívnych foriem karcinómu prostaty u ktorých adekvátna kuratívna liečba ochráni pacientov pred metastatickým štádiom.

Slovenská urologická spoločnosť aktuálne pripravuje v spolupráci s MZ SR, Slovenskou rádiologickou spoločnosťou, slovenskými spoločnosťami pre všeobecné lekárstvo a zdravotnými poisťovňami tzv. populačný skríning karcinómu prostaty, ktorý by mal zásadne zlepšiť včasnú diagnostiku karcinómu prostaty. Týmto sa reflektuje odporúčanie Európskej komisie, ktorá v roku 2022 spolu s Európskou urologickou spoločnosťou za účasti ministrov zdravotníctva všetkých 27 krajín EU podpísala deklaráciu o zavedení skríningu karcinómu prostaty vo všetkých európskych krajinách. ,,Vzhľadom na odbornú a organizačnú náročnosť tohto skríningového programu plánujeme do konca roka 2024 pripraviť štandardizované postupy a zahájiť pilotné programy vo vybraných okresoch. Následne po zhodnotení výsledkov sa plánuje postupné rozšírenie skríningu karcinómu prostaty na celú populáciu mužov v rizikových skupinách,“ hovorí o najbližších krokoch prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Doc. Minčík.

Okrem karcinómu prostaty bol jeden deň workshopu zameraný aj na miniinvazívnu liečbu nezhubného zväčšenia prostaty (BPH), kedy boli prezentované moderné operačné postupy na zlepšenie ťažkostí s močením u pacientov s BPH, súčasťou workshopu bola aj „premiéra“ nového postupu pri liečbe malých, častokrát sa opakujúcich povrchových nádorov močového mechúra pomocou holmiového laseru. Veľkou výhodou tejto operácie (TULA – Trans Urethral Laser Ablation) je to, že pacient nemusí byť v celkovej anestézii, nemusí byť hospitalizovaný a tiež nemusí vysadiť tzv. antikoagulačnú liečbu, čo býva niekedy veľký problém. Okrem medicínskeho prínosu prináša táto operácia aj výrazné ekonomické benefity. Vo Veľkej Británii, kde táto metóda vznikla vypočítali, že jej použitím už ušetrili niekoľko miliónov libier na liečbu svalovinu neinfiltrujúcich nádorov močového mechúra. Slovensko je iba treťou krajinou v EÚ, kde odborná spoločnosť plánuje zavedenie tejto metódy do praxe.

Fotogaléria