Poďakovanie Nadácii slovenskej advokácie

Poďakovanie Nadácii slovenskej advokácie

Ďakujeme “Nadácii slovenskej advokácie“ za zakúpenie kávovaru „NIVONA“ a finančný dar  pre naše vakcinačné centrum, ktoré  je jedným z centier v SR, ktoré zabezpečujú očkovanie zdravotníkov a ďalších priorizovaných skupín proti Covid-19. Veľmi si vážime, že aj v tejto dobe myslíte na nás a Váš vecný dar spríjemní  každý jeden deň pracovníkom vo Vakcinačnom centre FNsP J. A. Reimana Prešov.

17.03.2021

Fotogaléria