Poradňa pre onkologických pacientov

Poradňa pre onkologických pacientov

Z iniciatívy občianskeho združenia Nie rakovine sme otvorili poradňu pre onkologických pacientov. V nej dobrovoľníci z radov pacientov, ktorí liečbou prešli, budú pacientom a ich príbuzným poskytovať informácie v oblasti zvládania liečby a jej následkov, výživy a stravovania, nárokov na sociálnu výpomoc a kompenzačné pomôcky. Rovnako i rady založené na osobných skúsenostiach, ako to zvládnuť psychicky doma, v zamestnaní, či len obyčajnú ľudskú podporu a povzbudenie.

Poradňu slávnostne otvoril zakladateľ združenia Patrik Herman spolu s primárkou oddelenia klinickej onkológie MUDr. Jaroslavou Leškovou.

Nachádza sa na oddelení klinickej onkológie a funguje každú stredu od 9.00 h do 12.00 h.

Fotogaléria