Posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripadlo na 17. máj

Posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripadlo na 17. máj

SSPAaOZP pri FNsP J. A. Reimana v Prešove už tradične každý rok pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier milé posedenie s odbornými prednáškami, slávnostným obedom a kultúrnym programom nielen pre sestry, ale i ostatných zdravotníckych pracovníkov.
Tento rok privítali medzi sebou aj vzácnych hostí: MUDr. Annu Cvengrošovú – námestníčku riaditeľa pre nechirurgické odbory, PhDr. Janu Jurašekovú, MBA, MPH, námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť, Mgr. Jarmilu Baluchovú – hlavnú sestru Klimatických kúpeľov Nový Smokovec a poručíka Mgr. Akoša Vincze – vojenského psychológa, ktorí podobne ako nutričné terapeutky prešovskej nemocnice pod vedením Bc. Janky Stojanovovej prispeli aj odbornými prednáškami.
„Na tomto podujatí som druhýkrát ale musím skonštatovať, že je to rok čo rok na vyššej úrovni. Perfektná organizácia, jedlo, program, prednášky a neopísateľná atmosféra medzi účastníkmi, určite prídem aj budúci rok,“ nešetrila chválou Mirka, jedna z mnohých účastníčok piatkového posedenia. Pridáva sa aj Milka, ktorá dopĺňa, že má radosť, ak sa v dnešnej dobe nájde niekto, kto sa podujme takéto podujatie pre sestry pripraviť.
Veľká vďaka patrí hlavným organizátorkám, Mgr. Márii Petrovej a PhDr. Božene Sokolovej, MHA, MPH  za vskutku výborne pripravenú akciu, ako aj ostatným členom výboru, Mgr, Anne Migašovej, Bc. Márii Torokovej a PhDr. Ivane Stašovej. Veľká vďaka patrí aj amatérskej folklórnej skupine rodiny Maňkošovej a deťom Základnej umeleckej školy a CVČ pod vedením Mgr. Julky Smolkovej.

Milým momentom podujatia bolo poďakovanie za dlhoročnú obetavú prácu vo výbore SSPaOZP pre Máriu Timurovú, za jej obetavosť, úprimnosť, múdrosť a ľudskosť.

 

Fotogaléria