Pre svet ste matkou, no pre svoju rodinu svetom

Pre svet ste matkou, no pre svoju rodinu svetom

Druhá májová nedeľa patrí už tradične oslave materstva a lásky. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si  jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť a vzdať jej poctu za všetku jej nekonečnú lásku, starostlivosť a celoživotnú obetavosť.

Je zvykom, že v tento deň dávajú deti svojim maminám, maminkám, mamičkám, mamkám malý darček ako poďakovanie. Vaši drobci na našom oddelení milé mamičky, nevedia vám ešte nakresliť obrázok, či priniesť kvietok. Aj to bude. Dovtedy, dovoľte nám venovať vám túto milú spomienku na váš prvý deň matiek strávený s vaším pokladom na našom oddelení.

Drahé mamičky, ste výnimočné.

Materstvo sa v rôznych podobách oslavuje už po celé stáročia. Civilizácie si vždy pripomínali silu ženského tela a jeho unikátnu schopnosť priviesť na tento svet nový život.

Predchodcom Dňa matiek bola aj rímska oslava materstva, ktorá sa oslavovala prvý marcový deň. Tento deň mal názvom Matronalie a bol zasvätený bohyni Juno, ochrankyni vydatých žien a budúcich rodičiek. V starovekom Grécku slávili sviatok plodnosti a matiek, spojený s uctiavením pohanskej bohyne Rhey = Kybelé, matky bohov.

Od 16. storočia štvrtá nedeľa od začiatku pôstu pripadala na kresťanský sviatok tzv. Mothering Sunday. Tento deň slúžil na návštevu svojho domovského kostola, miesta svojho pôvodu, kde žili ich rodiny a matky. Keďže mnoho chudobných ľudí slúžilo ďaleko od svojho domova, dostávali na túto cestu voľno. Po ceste ľudia zvykli trhať kvety, ktoré priniesli do kostola alebo svojej mame.

Prvá myšlienka pravidelných medzinárodných osláv vznikla u Anne Marie Jarvisovej, ktorá je považovaná za zakladateľku tohto dňa. Bojovala za to, aby tento deň bol oficiálne uznávaný a oslavovaný. Po prvý krát ho oslavovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftonu na počesť všetkým matiek. V roku 1914 tento sviatok oficiálne vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson ako národný sviatok a naprieč celou Amerikou sa začal v tento deň vzdávať hold matkám.

Na územie Československa sa tento sviatok dostal v roku 1923. Pričinila sa o to Alica Masaryková, dcéra prezidenta T. G. Masaryka. Po druhej svetovej vojne bol však na našom území viac preferovaný sviatok MDŽ a Deň Matiek išiel do úzadia. Avšak 1989 sa opäť začal verejne sláviť.

Dátum o osláv tohto dňa nie je presne daný a po celom svete pripadá na iný deň aj vzhľadom na tradície, z ktorých jednotlivé krajiny vychádzajú. Slovensko, Česko, Amerika, Nemecko či Rakúsko dáva prednosť druhej májovej nedeli. Zatiaľ čo Veľká Británia a Írsko ho oslavuje štvrtú nedeľu pôstu. V Rusku tieto oslavy pripadli na poslednú nedeľu v novembri a v Poľsku na 26. mája. Naopak v arabských krajinách sa tento deň oslavuje 21. marca. Posolstvo tohto dňa je však vždy rovnaké  – pripomenutie si a vzdanie pocty tej najdôležitejšej ženy v našom živote, bez ktorej by sme tu neboli.

Autor: MUDr. Miroslava Kyselá, MBA, DBA

Fotogaléria