Reimanova výdajňa zdravotníckych pomôcok  otvorená

Reimanova výdajňa zdravotníckych pomôcok  otvorená

FNSP Prešov otvorila 1.7.2021 Reimanovu výdajňu zdravotníckych pomôcok , ktorá poskytuje kompletnú základnú a špecializovanú  lekárenskú  starostlivosť v oblasti zabezpečovania humánnych  zdravotníckych pomôcok  a doplnkového sortimentu  verejnosti a iným zdravotníckym zariadeniam.

Výdajňa zdravotníckych pomôcok je určená hlavne na výdaj zdravotníckych pomôcok na základe lekárskeho poukazu.
Doplnkový sortiment a iný sortiment výdajne zdravotníckych pomôcok tvoria dietetické potraviny ,detská výživa, prírodné liečivé a minerálne vody, potraviny na osobitné výživové účely, kozmetické výrobky, dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia.

Lekárenská starostlivosť v oblasti zdravotníckych pomôcok zahŕňa:

  1. zabezpečovanie, uchovávanie, kontrolu a výdaj zdravotníckych pomôcok,

  2. dohľad nad zdravotníckymi pomôckami,
  3. sledovanie účinnosti a bezpečnosti používaných zdravotníckych pomôcok,

  4. konzultačnú činnosť a odborné poradenstvo.

Otváracia doba:
PO – PIA   7.00 hod.  – 16.00 hod.

Adresa:
Hollého 14, Chirurgický monoblok, 1.nadzemné podlažie, 080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 11 858

reimanova.vydajna.zp@fnsppresov.sk