Režim návštev hospitalizovaných pacientov FNsP J.A.Reimana Prešov

Režim návštev hospitalizovaných pacientov FNsP J.A.Reimana Prešov

  1. Vstup do ÚZZ je podmienený použitím respirátora / FFP2 /.
  2. Návštevy budú umožnené v čase 15.00 hod. – 17.00 hod. 7 dní v týždni.
  3. K jednému hospitalizovanému pacientovi bude umožnená návšteva 2 osôb v dĺžke max. 15 minút.
  4. Návštevy sa budú riadiť pokynmi zdravotníckeho personálu a dodržiavať hygienicko – epidemiologický režim príslušného oddelenia.
  5. Návštevy nebudú umožnené osobám s klinickými prejavmi akútnej respiračnej infekcie.
  6. Výnimky z návštevných hodín budú v kompetencii primára resp. službukonajúceho lekára na príslušnom oddelení.

 


publikované: 08.12.2022