Robotický operačný systém v prešovskej nemocnici. Špecialisti si môžu vyskúšať najmodernejšie robotické operácie.

Robotický operačný systém v prešovskej nemocnici. Špecialisti si môžu vyskúšať najmodernejšie robotické operácie.

Jeden z najmodernejších systémov robotickej chirurgie majú možnosť už niekoľko dní študovať lekári Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v rámci jedinečnej predvádzacej akcie. Operácie sú zatiaľ len simulované, bez reálnych pacientov, poznanie, ako tento kľúčový medicínsky prístroj funguje a kde všade ho je možné využiť, je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj medicínskych výkonov. Nemocnica má záujem do budúcna rozšíriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti o tento inovatívny spôsob, ktorý má obrovský prínos tak pre operatéra, ako pre pacienta.

 

V rámci spolupráce so spoločnosťou Intuitive Surgical dostala prešovská nemocnica a jej špecialisti možnosť prakticky si odskúšať princípy fungovania moderného robotického operačného systému. V tomto prípade je to systém Da Vinci. Na celom svete sa robotický systém Da Vinci použije každých 16,8 sekúnd, aktuálne vo svete funguje 9100 týchto systémov a bolo vďaka nemu realizovaných viac ako 14 miliónov operačných výkonov. Len za rok 2023 ich bolo približne 2,2 miliónov.

 

Robotické systémy sa využívajú v celej škále medicínskych operácií, pričom rozsah ich pôsobenia sa stále rozširuje. Najčastejšie sa používajú pre roboticky asistovanú chirurgiu v urológii, gynekológii, všeobecnej brušnej či hrudnej chirurgii, v oblasti ORL alebo pri bariatrických operáciách. Za niekoľko dní, počas ktorých prístroj môžu spoznať prešovskí špecialisti, využijú túto možnosť desiatky lekárov. Medzi prvými boli urológovia. Prijali by tento moderný robotický systém? ,,Odpoveď je jednoznačne áno. Veľmi dobre si to vieme predstaviť, aký prínos a posun vpred  by znamenal robotický systém pre pacientov a celkovo pre rozvoj nemocnice a urológie v Prešove. Privítali by sme ho na “ červenom koberci“,“ hovorí  MUDr. Ivan Viľcha, MBA, primár prešovskej urológie a dodáva hlavné prínosy: ,,Prínosom je jednoznačne miniinvazivita aj pri najnáročnejších operáciách v urológii, vynikajúca vizualizácia operačného poľa, vysoká presnosť operácie a s tým spojené všetky výhody pre bezpečnosť pacienta a rýchlu rekonvalescenciu. V neposlednom rade robotická operatíva znamená aj väčší komfort pre operatéra.“

 

Robotický systém sa skladá z troch častí, a to z chirurgickej konzoly, videoveže a pacientskeho vozíka s operačnými ramenami. Ramená držia predmety a môžu fungovať ako skalpely, nožnice, elektrochirurgické alebo úchopové nástroje. Posledné rameno ovláda 3D kamery. Chirurg sedí v kresle a pomocou joystikov riadi chirurgické nástroje a kameru. Do tela pacienta sa pozerá cez obrazovku napojenú na kameru nainštalovanú v endoskope. Ten je zavedený v tele pacienta. Chirurg vidí zobrazenie operovanej časti v 3D HD kvalite, štandardne zväčšenej 10 x, môže si však obraz zväčšiť až na 40 násobok. Systém vždy vyžaduje ľudskú obsluhu. Aby bola zaručená vysoká presnosť pohybov nástrojov, všetky prechádzajú sterilizačnými testami a testami na ich klinické použitie.

 

Systém, ktorý aktuálne predvádzajú a skúšajú v Prešove je tzv. trenažér, kde si operatéri môžu virtuálne precvičovať priebeh operácií. Príprava chirurga na samostatnú prácu s robotom trvá vďaka systematickému školiacemu procesu 2 mesiace a končí technologickou certifikáciou operatéra priamo výrobcom. Samotné zahájenie operatívy je pod dohľadom skúseného robotického operatéra tzv. “proktora”, ktorý dohliada na bezpečnosť prvých operácií z pohľadu pacienta a zároveň napomáha začínajúcemu robotickému chirurgovi s operačným postupom.

 

,,Otázka nie je, či moderný robotický systém v nemocnici potrebujeme a či ho vieme využiť. Otázkou je, aby sa nám podarilo ho do nemocnice čo najskôr získať. Jeho výhody sú nesporné tak na strane pacienta, ako aj chirurga. Pre pacienta to znamená celkovo menšiu traumu organizmu z operácie, zákrok je rýchlejší, pacient má menšie jazvy a minimalizuje sa riziko infekcie. Celková hospitalizácia trvá kratšie a pacient sa môže skôr vrátiť do bežného života,“ vysvetľuje riaditeľ prešovskej nemocnice MUDr. Juraj Smatana, MBA, MPH a dodáva, že na slovenský trh sú dodávané robotické operačné systémy od viacerých výrobcov. O nákupe niektorého z nich rozhoduje výsledok verejného obstarávania. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov v rámci Plánu obnovy a odolnosti, Výzvy „Nová sieť nemocníc – zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti – doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc“ (kód výzvy: 11I02-21-V11) podala aj žiadosť o robotický operačný systém.

 

 

 

 

Fotogaléria