Smelí kamaráti na oddelení otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Smelí kamaráti na oddelení otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Na ambulanciách a lôžkových častiach oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku pomáhajú detičkám👶👧 s ich strachom z vyšetrenia nielen samotní lekári a sestry, ale aj výborná a krásne spracovaná pomôcka v podobe brožúrky plnej informácií, ilustrácií a zábavných úloh s názvom Smelí kamaráti🦸‍♂️. Brožúry i diplom edukujú hravou formou a zároveň slúžia ako odmena i potešenie pre všetky statočné detičky, ktoré u nás zvládli pobyt a zákroky, ktoré si ich zdravotný stav vyžaduje.
Takto krásne ju špeciálne pre oddelenie ORLaCHHaK celú vymysleli SZUŠ Bačkov, SZUŠ Altamira a SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Ďakujeme šikovným autorom, už niekoľko rokov sú Smelí kamaráti našim pomocníkom v komunikácii s detským pacientom 😊

Fotogaléria