Sobota patrila našim detičkám. Celým dňom ich sprevádzali rozprávky a zábava.

Sobota patrila našim detičkám. Celým dňom ich sprevádzali rozprávky a zábava.

Na Medzinárodný deň detí usporiadali Odborové organizácie a riaditeľ prešovskej nemocnice MUDr. Juraj Smatana MBA, MPH veľkú oslavu krásneho sviatku našich najmladších. Na detskom dopravnom ihrisku v Prešove sa stretlo vyše 500 detičiek a vyše 300 rodičov, aby si spoločne zasúťažili na siedmich rozprávkových stanovištiach, vyskákali a vybláznili sa, dali si niečo dobré pod zub, no hlavne – aby všetci spoločne strávili krásny deň. Hoci to s počasím celý týždeň vyzeralo všelijako, nakoniec nás „podržalo“ a mali sme sa naozaj rozprávkovo🌞.
Veľká vďaka patrí AL Dente Restaurant  za výbornú spoluprácu a skvelé zvládnutú organizáciu, taktiež všetkým kolegynkám, ktoré sa s ochotou a úsmevom podieľali na zabezpečení aktivít pre detičky a registrovaní prihlásených. Veľké ĎAKUJEME všetkým vám, ktorí ste prišli🙏.
Bolo nás veľa, vyše 800, ale opäť sme dokázali, že sme všetci jeden veľký tím a vieme sa navzájom podporovať.
Ďakujeme za nádherný deň, vidieť toľko detských úsmevov a žiariacich očičiek na jednom mieste bol pre nás krásny zážitok💙