Svetový deň hygieny rúk

Svetový deň hygieny rúk

Cieľom Svetového dňa hygieny rúk 2021 (5. Máj) je zachovať globálnu propagáciu, viditeľnosť a udržateľnosť v oblasti hygieny rúk nielen pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj spojiť ľudí pri podpore zlepšovania hygieny rúk po celom svete.

WHO vyzýva zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dosiahli účinné opatrenia v oblasti hygieny rúk – dodržiavanie 5 základných momentov hygieny rúk.

Hygiena rúk je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie šírenia patogénov a prevencia infekcii vrátane COVID-19. Každý môže prispieť k efektívnej hygiene rúk.

publikované: 04.05.2021