Ukončenie činnosti Ag MOM

Ukončenie činnosti Ag MOM

Vážení občania,

oznamujeme Vám , že činnosť AgMOM pre verejnosť, za poplatok 5 Eur , pri FNsP J.A.Reimana Prešov bola k 12.3.2022 zrušená.


publikované: 12. 03. 2022