V roku 2022 sme dosiahli vyrovnané hospodárenie

V roku 2022 sme dosiahli vyrovnané hospodárenie

FNsP Prešov po niekoľkých rokoch vytvárania straty dosiahla v uplynulom roku, predovšetkým vďaka oddlženiu, vyrovnaný hospodársky výsledok s miernym ziskom vo výške 93 tis.€ pri celkových výnosoch 143 mil€. , V roku 2022 sa, po odznievaní a postupnom ústupe pandémie Covid-19, prevádzka nemocnice postupne vrátila do štandardného režimu.
Jedným z historických míľnikov v živote FNsP Prešov, ktorý sa udial v roku 2022, bolo nadviazanie spolupráce s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice pri výchove a vzdelávaní budúcich lekárov. Nemocničná lekáreň získala štatút Výučbovej základne pre študentov v odbore farmácie. Po dlhých 18 rokoch sme znovu otvorili vlastné pracovisko rehabilitácie. K zvyšovanie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti prispeje aj otvorenie ambulancia angiológie. V súvislosti s vojnou na Ukrajine sme zriadili Centrum pre Ukrajinu. Z iniciatívy OZ Nie rakovine sme otvorili poradňu pre onkologických pacientov.
Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ .


Publikované 05.04.2023