Zákaz návštev

Zákaz návštev

Vážení občania,

z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID -19 vedenie FNsP J.A.Reimana Prešov vydáva s účinnosťou

od 13.7.2022 do odvolania ZÁKAZ NÁVŠTEV na všetkých lôžkových oddeleniach FNsP J.A.Reimana Prešov z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov.

Zákaz sa nevzťahuje na:

  • Návštevy pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, ktoré budú umožnené po dohovore s primárom príslušného lôžkového oddelenia resp. službukonajúcim lekárom.
  • Návštevy kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim pacientom.

Návštevy sú povinné dodržiavať platné protiepidemické opatrenia a riadiť sa pokynmi zdravotníckeho personálu.

Priniesť/odniesť osobné veci pacientom je možné denne od 15,00 hod do 17,00 hod.


Ďakujeme za pochopenie.


publikované: 12.07.2022