Zúčastnili sme sa Veľtrhu práce v zdravotníctve, ktorý zorganizovala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zúčastnili sme sa Veľtrhu práce v zdravotníctve, ktorý zorganizovala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ôsmy február sa niesol v duchu priateľských rozhovorov s budúcimi lekármi, študentmi šiesteho ročníka lekárskej fakulty v Košiciach. Stretli sme mladých, pozitívne naladených, energických ľudí, s ktorými sme sa rozprávali o štúdiu, možnostiach zamestnania vo FNsP J. A. Reimana Prešov, či rôznych benefitoch, ktoré ako nemocnica ponúkame.

Veríme, že  mnohých budúcich absolventov čoskoro  uvidíme aj ako kolegov v našej nemocnici. Tešíme sa.

Fotogaléria