Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Venuje sa praktickej a teoretickej výučbe študentov Fakulty zdravotníckych odborov PU u väčšiny odborov, ktoré je možné na fakulte študovať. Zvlášť sa vysoká pozornosť venuje výučbe študentov z Katedry urgentnej medicíny FZPU, z ktorých budú budúci záchranári.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Vedenie

Metodickým riadením kliniky je poverená prednostka MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...