Klinika gynekológie a pôrodníctva

Klinika gynekológie a pôrodníctva

Klinika gynekológie a pôrodníctva vznikla 2.9.2009 ako klinické pracovisko Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Organizácia, obsah a rozsah výučby na klinike sa riadi študijným programom pre študijný odbor – pôrodná asistencia, ktorý stanovuje podľa zákona o vysokých školách príslušná fakulta vysokej školy. Študenti odboru pôrodná asistencia získavajú na klinike praktické zručnosti v pôrodnej asistencii a ošetrovateľských technikách, získané teoretické vedomosti aplikujú do praxe pri všetkých činnostiach. Prednosta kliniky MUDr. Jozef Adam, PhD. sa priamo podieľa na výučbe budúcich pôrodných asistentiek. Okrem pracovníkov Fakulty zdravotníckych odborov sa všetci členovia pracovného tímu kliniky podieľajú na praktickej výučbe študentov v čase neprítomnosti odborného asistenta na klinike, počas súvislej odbornej praxe a prázdninovej praxe študentov.
Študentom na našej klinike pomáhame :
  • nadobudnúť schopnosť komunikovať a uplatňovať komunikačné zručnosti
  • zvládnuť ošetrovateľské techniky
  • asistovať a odvádzať fyziologický pôrod
  • vykonávať prvé ošetrenie novorodenca
  • vypracovať plán individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti pre rodičku, na gynekologickom oddelení pre pacientku
  • vykonávať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o rodičku (pacientku) hospitalizovanú na klinike s jednotlivými diagnózami
  • uplatňovať empatiu a asertivitu
  • dodržiavať práva pacientov
Jednotlivé semestre štúdia študenti ukončujú hodnoteným zápočtom. V 6. semestri študent absolvuje skúšku z klinických cvičení a štúdium je ukončené štátnou skúškou. Výučba sa v rámci Kliniky gynekológie a pôrodníctva realizuje na  obidvoch pracoviskách, a to na Oddelení gynekológie a pôrodníctva Stará budova a Oddelení gynekológie a pôrodníctva Monoblok. Študenti pôrodnej asistencie absolvuje prax aj na Oddelení neonatológie.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie gynekológie a pôrodníctva.

 

Vedenie

Metodickým riadením Kliniky gynekológie a pôrodníctva je menovaný prednosta MUDr. Jozef Adam, PhD., ktorý je zodpovedný za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť kliniky.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...