Klinika kardiológie

Klinika kardiológie

Kardiologická klinika je výučbovou bázou pre študentov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Študenti na pôde kliniky absolvujú praktické cvičenia pri lôžku pacienta ako aj teoretické prednáškové bloky. Zúčastňujú sa na celom spektre diagnostických aj liečebných výkonov, vrátane rozvinutého programu intervenčnej kardiológie a arytmológie. Získavajú prvé skúsenosti s priamym kontaktom s pacientom, vrátane kriticky chorých kardiakov, základné praktické návyky v ošetrovateľskej starostlivosti, dodržiavaní pravidiel nemocničnej hygieny a pohybom v aseptickom prostredí.

Oddelenia a pracoviská:

– Kardiocentrum

Vedenie

Prednostom Kliniky kardiológie je prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...