Klinika kardiológie

Klinika kardiológie

Kardiologická klinika je výučbovou bázou pre študentov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Študenti na pôde kliniky absolvujú praktické cvičenia pri lôžku pacienta ako aj teoretické prednáškové bloky. Zúčastňujú sa na celom spektre diagnostických aj liečebných výkonov, vrátane rozvinutého programu intervenčnej kardiológie a arytmológie. Získavajú prvé skúsenosti s priamym kontaktom s pacientom, vrátane kriticky chorých kardiakov,  základné praktické návyky v ošetrovateľskej starostlivosti, dodržiavaní pravidiel nemocničnej hygieny a pohybom v aseptickom prostredí.

Oddelenia a pracoviská:

– Kardiocentrum.

Vedenie

Prednosta doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
Aktuálne je členom výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti a predsedom Pracovnej skupiny pre akútnu kardiológiu ako aj členom redakčnej rady časopisu Cardiology letters.  Predsedá vedeckej rade SLOVenského registra Akútnych koronárnych syndrómov- SLOVAKS. Je hlavným krajským odborníkom MZ SR pre kardiológiu.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...