Klinika onkológie

Klinika onkológie

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie klinickej onkológie,
– Oddelenie radiačnej onkológie,
– Oddelenie klinickej hematológie.

 

Vedenie

Metodickým riadením Kliniky onkológie je poverený prednosta MUDr. Marek Paľo, PhD., MBA, ktorý je zodpovedný za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť kliniky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...