Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku,
– Pracovisko dentálnej hygieny,
– Oddelenie oftalmológie.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...