Klinika urológie

Klinika urológie

Klinika urológie FNsP J. A. Reimana Prešov bola zriadená 1. 10. 2005 ako klinické pracovisko Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

Vedenie

Metodickým riadením Kliniky urológie je poverený prednosta doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., ktorý je zodpovedný za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť kliniky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...