Klinika urológie

Klinika urológie

Klinika urológie FNsP J. A. Reimana Prešov bola zriadená 1. 10. 2005 ako klinické pracovisko Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.

Oddelenia a pracoviská:

– Oddelenie urológie

Vedenie

Metodickým riadením Kliniky urológie je poverený prednosta doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., ktorý je zodpovedný za pedagogicko-výchovnú a vedecko-výskumnú činnosť kliniky.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...