Finančné výkazy

Fakultná nemocnica s poliklinikou Jána Adama Reimana Prešov v rámci zvyšovania transparentnosti sprístupňuje verejnosti prehľad o finančnom hospodárení nemocnice prostredníctvom finančných výkazov:

 

Mesačné správy o hospodárení

 

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...