Poďakovania

POĎAKOVANIE ZAMESTNANCOM FNSP J. A. REIMANA PREŠOV

Formulár

Miriam Čarnogurská 10.12.2014 22:36:42
Z celého srdca sa chcem poďakovať Referátu sociálnej práce, a konkrétne PhDr. Darine Havrillovej a Mgr. Márii Moravcovej za pomoc, pochopenie a spolupatričnosť, ktorú mi prejavili. V mojej rodine došlo k tragédii, ktorú tu opisovať nebudem, pretože to je nadlho. Bola som psychicky aj fyzicky na dne. V počiatočnej fáze riešenia ďalších záležitostí som prišla do kontaktu s uvedenými dámami, za čo Bohu ďakujem. Pomohli mi ako mohli, podržali ma, naviedli ma správnym smerom a ukázali cestu. A hlavne mi dodali silu a nádej. Sú to naozaj ľudia s obrovským srdcom a veľkou láskou k svojej práci v ňom. Obdivujem Vašu prácu a veľmi si vážim to, ako pristupujete k ľuďom, s ktorými prichádzate do kontaktu. Každá pomoc je síce len kvapkou v mori, ale bez takýchto kvapiek by ani more nebolo morom... Ešte raz obrovské ďakujem. Miriam
Ľudmila Chovancová 14.11.2014 12:43:18
Poďakovanie patrí celému zdravotníckemu personálu na oddelení geriatrie a obzvlášť chcem poďakovať doc. MuDr. Rudolfovi Novotnému PhD. a samozrejme MuDr. Alene Kočišovej za perfektnú starostlivosť, ochotu a za profesionálny prístup s Vašej strany, ešte raz veľké ĎAKUJEM!
Mária Marcinová 13.11.2014 17:10:25
Poďakovanie patrí celému zdravotníckemu personálu na oddelení pre väčšie deti a dorast. Imko úspešne prekonal zápal pľúc a to vďaka vám lekári a sestričky, ste úžasný. Verím,že budete aj naďalej nápomocný pri liečbe pacientov. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME. rod. Marcinová
Martina Hrinková 28.10.2014 21:47:42
Chceme sa poďakovať z celého srdca MUDr. Jaroslavovi Barlovi, ktorý operoval nášho synčeka. Veľká vďaka za Váš prístup a za starostlivosť. Zároveň sa chceme poďakovať z celého srdca Pani primárke oddelenia pediatrie MUDr. Janke Kopčíkovej a celého tímu doktorov na oddelení JIS - MUDr. Kráľ, MUDr. Čurillová, MUDr. Semková a aj sestričkám, ktoré sa starali 24-hod. denne. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to vážime. rodina Hrinková
Ing. Zlatica Fecková 28.10.2014 12:54:02
Dńa 15.10.2014 som bola prevezená záchrankou a prijatá po úraze na odd. úrazovej chirurgie, kde mi bola stanovená diagnóza - zlomenina hrudníkového stavca Th12. Touto cestou sa chcem poďakovať za príkladný prístup k pacientovi MUDr. Jozefovi Bujňákovi - primárovi oddelenia, MIDr.Patrikovi Mikľušovi - lekárovi, ktorý ma operoval, MUDr. Petrovi Sopkovi - ošetrujúcemu lekrávi a celému lekárskemu tímu na tomto oddelení. Ďalej veľká vďaka patrí sestričkám za ich ťažkú prácu pri lôžku, ktorú vykonávajú veľmi zodpovedne a aj pri bolestiach pacienta sa za ich pomoci choroba stáva menej bolestivá. Vďaka patrí aj fizioterapeutkám pri cvičení a usmernení pacienta do bežného života, pomocnému personálu pri vykonavaní hygieny a celkovej čistoty na oddelení. Vážený pán primár! Ďakujem Vám, že počas môjho pobytu na Vašom oddelení som mohla spoznať lekárov a všetkých pracovníkov, ktorých práca je nie len zamestnaním ale naozaj povolaním. Prajem Vám a celému kolektívu pevné zdravie, aby ste sa naďalej tak príkladne mohli starať o svojich pacientov aj napriek neľahkej ekonomickej situácii v zdravotníctve. Zlatica Fecková
Mária 10.10.2014 14:29:07
Touto cestou sa chcem podakovat pani primarke MUDr. Kláre Martináskovej s dermatovenerologickeho oddelenia za jej vzornu a prikladnu starostlivost pacas mojej hospitalizacie a aj mimo neho. Za jej mudre a odborne rady. Bez takej nadanej a zrucnej pani primarky by velmi tazko fungovalo oddelenie ako teraz funguje. Tesim sa na jej dlhe posobenie na toto oddeleni. Pacientka Mária
Tomáš Kmec 07.10.2014 12:01:08
25.9.2014 som bol na chirurgickom oddelení operovaný na inguinálnu herniu. Chcem sa všetkým poďakovať za perfektný prístup. Ďakujem veľmi pekne Tomáš Kmec

FINANČNÁ PODPORA PRE NEMOCNIČNÉ ODDELENIA FNSP J. A. REIMANA PREŠOV

Výber oddelenia

Zadajte požadovanú sumu

Suma:
EUR
Názov oddelenia:

Číslo účtu:
Variabilný symbol:
QR kód:
Ďakujeme za Váš príspevok!
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...