Poďakovania

POĎAKOVANIE ZAMESTNANCOM FNSP J. A. REIMANA PREŠOV

Formulár

MUDr. Klaudia RIndošová 15.12.2021 15:18:55
Dobrý deň, v prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať Prednostovi doc. MUDr. Marián Babčák, PhD. za vysokú profesionalitu, postup pri liečbe a starostlivosť akou sa staral o moju nebohú mamku Agnesu Rindošovú. Obrovské poďakovanie patrí aj primár MUDr. Capaková, MUDr.Ondrejkovič, MUDr. Čobej a MUDr. Kuzmiaková, ktorým vďačím za pomoc pri liečbe môjho ťažkého priebehu ochorenia na Covid-19. Touto cestou sa chcem im veľmi pekne poďakovať za prístup a láskavé srdce, nech je viac takých lekárov s takou láskou a ochotou aj k ostatným pacientom. S pozdravom MUDr. Rindošová
Ing. Viera Sučková 14.12.2021 19:51:57
Aj keď sme dnes moju mamku Annu Biskupovú odprevadili na poslednej ceste , lebo boj s covidom prehrala, nedá mi napísať niekoľko slov. Prežívala som najťažšie obdobie svojho života , keď moja mamka bojovala s covidom a ja som som bola úplne bezmocná. Chcem sa zo srdca poďakovať pani doktorke Jakubovej, ktorá sa p ňu starala na JIS . Ona je človek s veľkým srdcom a svoj titul si naozaj zaslúži . Aj niekoľkokrát denne bola našou predĺženou rukou , pohladila mamku za nás , vždy s úctou a láskou . Pani doktorka pri každej modlitbe za mamku myslím a modlím sa za Vás. Som vďačná , že máme Lekárov s veľkým srdcom. Určite ste pre chorých anjelom v bielom. S úctou Sučková
Milada Borošová 07.12.2021 09:54:07
Dňa 22.11.2021 som bola hospitalizová na oddelení ortopédie na výmenu ľavého bedrového kĺbu. Operácia bola ťažká a bolestivá. Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu pracovníkov ortopédie, lekárom a sestričkám za ich maximálnu trpezlivosť, ochotu a ústretovosť. Prajem im veľa úspechov v ich neľahkej práci. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, Milada Borošová
Andrea 29.11.2021 17:17:25
Úprimne a z celého srdca sa chcem poďakovať celému kolektívu oddeleniu neurológie. Zvlášť pani primárke Mudr. Cvengrošovej, za jej vysoko odborný prístup, za ľudskosť a ochotu s akou bojuje za svojich pacientov, za ich správnu liečbu,zlepšenie ich kvality života. Je najlepšia primárka. Takisto ďakujem zo srdca všetkým skvelým lekárom, aj vďaka ich odbornostiam a vedomostiam je neurológia v Prešove na vysokej odbornej úrovni, a pritom ľudský pristupujú k pacientom.Osobitne ďakujem Mudr.Mihalov , Mudr. Verdon, Mudr. Daňková, Mudr.Berežňáková, Mudr.Bilá. Ďakujem všetkým sestrám, zdravotným asistentkám a ošetrovateľom, ktorí sa o mňa príkladne starali a boli maximálne ochotní pomôcť. Ďakujem aj kolektívu MR za ich ľudský prístup, najmä Mudr.Daňovej. Takisto celému kolektívu OAIM, najmä lekárom Mudr.Kolenka a Mudr.Mavrodiev.
Ľuboslav Petričko 19.11.2021 21:34:53
Touto cestou by som sa chcel poďakovať pánom doktorom chirurgického oddelenia FNsP Prešov pánu primarovi MUDr. Jaroslavovi Barlovi a MUDr. Dominikovi Kaňuchovi za záchranu mojho života i mojho zdravia. o. Ľuboslav Petričko, greckokatolicky kňaz
Mgr. Peter Novák 17.11.2021 18:54:36
Dva týždne v jednej miestnosti na 9. poschodí COVID oddelenia, budovy bývalej geriatrie, neustály sykot kyslíka. Prvé dva dni a noci nemyslíme ja a môj spolutrpiaci na nič iné, len ako dýchať, dýchať a znova dýchať. Nevadia odbery, infúzie, pravidelné injekcie, kanyly kdekade v rukách, len preboha dýchať. Slnko zapadá a prichádzajú obavy, lebo spravidla nastáva zhoršenie stavu. Keď je najhoršie, vždy prídu a pomôžu ako vedia a môžu - anjeli v bielych overaloch s rúškami. Nikdy som z nich nevidel viac ako okuliare a dve oči. Raz veselé, inokedy smutné, unavené, súcitné, povzbudzujúce. Fixou na hrudi na overale napísané Katka, Petra, Jana, niekedy je môj anjel bezmenný... Asi na druhý deň po prijatí prišiel ON, tiež celý v bielom, prenikavý pohľad dvoch sivých očí, nízko položený, mierne zastretý hlas. Vyšetril, zhodnotil, odpovedal na otázky. Jasne, bez vytáčok, na rovinu a po slovensky, nie príliš "doktorsky". "Rád chodím na túto izbu. Sme radi, že chodíte na našu izbu" Kratučký dialóg pri odchode, svedčiaci o vybudovanom dobrom vzťahu pacient - lekár. Oči sú vraj oknom do duše. Ja som uvidel kúsok duše Človeka. MDDr. Jakub Viľcha, ani z Vás som nikdy nevidel viac ako dve Vaše oči. Na ulici, v lepších časoch, Vás nespoznám, pokiaľ sa mi neprihovoríte. Preto Vás prosím, prihovorte sa mi, chcem Vám znova poďakovať a podať ruku, teraz už bez ochranných rukavíc. Obrovská vďaka upratovačkám, ošetrovateľkám, zdravotným sestrám, lekárkam a lekárom z 9. poschodia COVID oddelenia FNsP Prešov. Boli ste a budete mi navždy anjelmi v bielom, ktorí ma viedli v mojom boji s chorobou. Ja som ten boj vyhral hlavne vďaka Vám. Ďakujem. Mgr. Peter Novák
Maria Ondrejová 17.11.2021 09:51:21
Dobrý deň,dovoľte mi,aby som sa aj ja podelila so svojou skúsenosťou z hospitalizácie vo FNsP v Prešove-oddel.gynekológie a pôrodníctva v chirurgickom monobloku/9.posch./.Hneď to najdôležitejšie:-z celého srdca sa chcem poďakovať celému tímu za ich vysoko profesionálny a ľudský prístup k pacientovi!Od 1.telefonátu na príjm.ambul.,ktorým som žiadala o konzultáciu môjho zdravot.problému u p.Dr.M.Šimu,až po chvíľu,kedy som nemocnicu opúšťala,som nepocítila ani jednú zamračenú tvár,či neochotu odpovedať...či zo strany službukonajúcich lekárov,sestričiek,aj ostatného personálu. Úžasný prístup p.Dr.M.Šimu,cez jeho profesionálne vysvetlenie mojej diagnózy až po samotný operačný výkon a pooperačnú starostlivosť hodnotím absolútne pozitívne!!Vážený p.Dr.Šima,prijmite moje ĎAKUJEM,želám Vám pevné zdravie,múdrosť pri rozhodovaní a stále úžasné ruky,tak prepotrebné vo Vašom povolaní.S úctou a vďakou pacientka Mária Ondrejová
Dr.Pavol Leto 16.11.2021 09:40:45
Moja úprimná vďaka patrí celému kolektívu Srdcovo cievnej kliniky pod vedením Prof.Dr.Kmeca.Som rád,že v Prešove máme takého odborníka,ako je pán profesor,ktorý je schopný prijať a pochopiť druhého,ak má zdravotný problém.Postoj pána profesora Kmeca,zaraďujem,ako dobroprajný a cítiť tam nezištnú lásku k medicíne a k nám pacientom.Tieto moje skúsenosti naznačujú,že i v tejto ťažkej dobe je pacient na prvom mieste a to si musíme všetci vážiť,nie všade sa takto ľudský riešia mnohé problémy.
Maja Dratvová 10.11.2021 17:56:30
Chcela by som poďakovať touto cestou celému oddeleniu onkológie a chemoterapie, špeciálne Mudr. Leškovej a Mudr. Džuppovej, samozrejme aj ich sestrám, a sestrám na chemoterapii za ich profesionalitu, ochotu, laskavosť a súcit, s akými sa starali o môjho otca, ktorý mal nevyliečiteľný nádor na pankreasi. Sú to ľudia na pravom mieste. Kiežby malo zdravotníctvo a prešovská nemocnica viac takýchto lekárov a sestričiek. Odbornosť je veľmi dôležitá, ale bez ľudského prístupu je len malinkou časťou liečby.
Martin Banas 31.10.2021 19:01:47
Touto cestou chcem poďakovať p. primárke MUDr. Cvengrosovej a celému kolektívu neurologického oddelenia počas mojej hospitalizácie, kde mi vo veľmi kratkom čase bola zistená diagnóza a následne poskytnutá účinná a odborná liečba. Zároveň chcem poďakovať kolektívu rehabilitačného oddelenia s p. dr. Mudr. Kristinou Nemcovou za poskytovanú rehabilitáciu.

FINANČNÁ PODPORA PRE NEMOCNIČNÉ ODDELENIA FNSP J. A. REIMANA PREŠOV

Výber oddelenia

Zadajte požadovanú sumu

Suma:
EUR
Názov oddelenia:

Číslo účtu:
Variabilný symbol:
QR kód:
Ďakujeme za Váš príspevok!
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...