Poďakovania

POĎAKOVANIE ZAMESTNANCOM FNSP J. A. REIMANA PREŠOV

Formulár

František Šviržovský 03.08.2015 13:32:24
Týmto spôsobom by som chcel vyjadriť poďakovanie oddeleniu Úrazovej chirurgie, predovšetkým MUDr. Harčaríkovi, za jeho precízne odvedenú prácu, nakoľko som utrpel vážny úraz s prognózou úplnej straty prstov pravej ruky. Vďaka Dr. Harčaríikovi sa táto, pre mňa veľmi zlá, prognóza nenaplnila. Jeho zásluhou som už začal čiastočne hýbať prstami a používať pravú ruku. Čaká ma ešte dlhá a náročná cesta za úplným zdravím, ale nebyť takého medicínsky úspešného štartu by som dnes bol bez časti ruky. Poďakovať chcem aj ostatnému kolektívu, preväzovej sestre a skláňam hlavu pred ich náročným povolaním.
Anna Gožová 23.07.2015 19:00:41
POĎAKOVANIE: Chceme vyjadriť poďakovanie pánovi primárovi Doc. MUDr. M. Babčákovi, PhD., ako aj celému personálu JIS interné za príkladnú a obetavú starostlivosť o Ing. Juraja Goža. Smútiaca rodina, manželka, synovia a sestra.
Viliam Lazar 21.07.2015 11:22:42
Dovoľujem si Vám napísať v nasledovnej veci : Po neúčinnej takmer 3-týždňovej liečbe v Poprade som bol poslaný na posúdenie zdravotného stavu na Vaše odd. oftalmológie. Vzhľadom k masívnemu poleptaniu oka /dezinfekčným prostriedkom na rany roztokom Chlumský/ bolo rozhodnuté o okamžitej operácii.Po jej vykonaní som mohol ísť domov, no po kontrole operačného výkonu vykonanou kolegyňou a silný zápal rozhodol MUDr.Slavomír Dzúr o hospitalizáciu s preliečením. Ihneď nasadil intenzívnu liečbu inj.,kvapkami a po odbere krvi mi bolo do 30.minút vyrobené sérum, ktoré by som v Poprade určite nedostal. Touto cestou by som sa chcel poďakovať celému kolektívu lekárok a hlavne MUDr.Dzúrovi za mimoriadnu snahu a výsledok ktorý dosiahol terapiou pre zlepšenie môjho stavu. Podobne treba pochváliť celý kolektív od zdravotných sestier až po upratovací personál za veľmi pekný prístup ku všetkým pacientom. Verím. že táto pochvala neostane u Vás bez odozvy a pretlmočíte ju primárovi MUDr.Jánovi Ahlersovi,MPH a ten následne zainteresovaným. pretože takýto prístup k pacientom nie je bežnou praxou. Viem, že moje doliečovanie bude “behom na dlhú trať”, ale verím že jeho úspech bol založený práve na tomto vzornom oddelení. Ešte raz za všetko ďakuje Váš pacient Viliam Lazar Poprad
Anna Straková 19.07.2015 15:22:47
Dňa 28.6.2015 som bola so strachom v srdci a obavami v duši prijatá na oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku. Po prebdenej noci som svoje obavy vložila do Božích rúk a taktiež do rúk pána primára MUDr. Slavomíra Straku, ktorý svojim láskavým, ľudským a zároveň vysoko profesionálnym prístupom zmiernil obavy a zároveň ma zbavil štítnej žľazy, ktorá spôsobovala môjmu telu problémy. Veľká vďaka pánovi primárovi Strakovi, vrchnej sestre aj ostatnému personálu, ktorí svoju prácu robia s láskou, obetou a súcitom k nám pacientom. Môj stav sa zlepšuje každým dňom a tak znova VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM a prajem veľa zadosťučinenia z vašej náročnej a tak nedocenenej práce. vďačná pacientka Anna Straková z Prešova
Helena Gradovová 15.07.2015 19:10:38
MUDr. Radoslav Čuha, MPH, MBA, riaditeľ FNsP J.A.Reimana Prešov MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD, prednosta Chirurgickej kliniky FNsP J.A.Reimana Prešov Ďakujeme Chirurgickej klinike FNsP J.A.Reimana Prešov: - za to, že napriek nelichotivým prognózam v otázke zdravotného stavu ako aj celkovej komplikovanej východzej situácii podstúpila adekvátne riziko a podnikla nevyhnutné kroky na záchranu života našej matky Márie Ďurkovej, - za tomu zodpovedajúcu pooperačnú starostlivosť, nutnú intenzívnu liečbu a profesionálny prístup celého pracovného kolektívu, - osobitné poďakovanie si právom zaslúžia: MUDr.Miroslav Mýtnik, PhD. MUDr.Karol Kyslan st., PhD. MUDr. Jozef Petrík MUDr. Lukáš Záhradník septická JIS pomocný personál. Deti Andrej, Ján, Helena.
Margita MAKAROVÁ 26.06.2015 08:28:50
Touto cestou by som sa chcela srdečne poďakovať celému personálu traumatológie (lekárom, zdravotným sestričkám i pomocnému personálu) za profesionálny prístup a starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Zvlášť veľká vďaka patrí môjmu operátorovi MUDr. Jozefovi BUJŇÁKOVI, MBA za odvahu operovať ma aj napriek veľkým rizikám, profesionalitu a ľudský prístup. Ešte raz vďaka....... Margita Makarová
Veronika 23.06.2015 17:51:11
Velmi pekne chcem poďakovať pánu primárovi Strakovi a celému kolektívu za mimoriadne profesionálny ale zároveň citlivý a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie. Veľká vďaka
Ing.Jozef Slanina 21.06.2015 09:46:26
27.05.2015 ma postihla "porážka" , následne som bol hospitalizovaný na neurologií FNsP J.A.Reimana v Prešove ,po vysoko odbornej starostlivosti som bol dňa 05.06.2015 prepustený.Chcem poďakovať lekárom a pomocnému personálu za starostlivosť, ktorú som dostal, nikoho nemenujem ,lebo nikoho som osobne nepoznal ani nepoznám.Mám 55-rokov , nikdy som nebol v nemocnici,teraz môžem hodnotiťa hodnotím prístup k pacientom , ako vysoko profesionálny,na oddelení bolo čisto a organizovaný poriadok v práci všetkých zložiek,dietnú stravu , ktorú som dostával teraz považujem za referenčnú. Súhlasím so zverejnením a ešte raz ďakujem primárovi , lebo si myslím,že za fungovanie oddelenia je zodpovedný. Ing.Jozef Slanina
Evuľa 18.06.2015 23:57:42
V mene otca sa chcem sa poďakovať zubným chirurgom z oddelenia dentálnej chirurgie, časť monoblok, Prešov, kde bol ošetrený môj otec. Ďakujem v jeho mene.
Hojsakova 14.06.2015 18:44:21
Touto cestou sa chcem podakovat celemu kardiologickemu oddeleniu za profesionalny pristup a starostlivost.Na oddeleni som stravila dlhsi cas a tak som mala moznost prist do kontaktu s celym oddelenim vratane sestier ktore sa naozaj obetavo starali o pacientov.Nemam najmensiu vyhradu,prave naopak a tymto chcem aj verejne vyjadrit svoju spokojnost.Este raz vdaka!

FINANČNÁ PODPORA PRE NEMOCNIČNÉ ODDELENIA FNSP J. A. REIMANA PREŠOV

Výber oddelenia

Zadajte požadovanú sumu

Suma:
EUR
Názov oddelenia:

Číslo účtu:
Variabilný symbol:
QR kód:
Ďakujeme za Váš príspevok!
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...