Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier (12. 5.) sa oslavuje od roku 1974 na počesť priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej, ktorá sa narodila 12. mája 1820 vo Florencii. V tento deň si pripomíname, aké je povolanie sestier dôležité a náročné. Zdravotné sestry majú v zdravotníctve nezastupiteľné postavenie. Podieľajú sa na komplexnej liečbe pacienta, organizujú a riadia ošetrovateľskú starostlivosť.

          Vážené sestry a pôrodné asistentky, pri príležitosti Vášho sviatku Vám ďakujeme za odvedenú prácu pre FNsP J. A. Reimana Prešov. Vážime si Vašu obetavosť a schopnosť empatie. Do ďalšej práce Vám želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti na pracovisku i v kruhu Vašich najbližších.

vedenie FNsP J. A. Reimana Prešov
publikované: 12. 5. 2020